Trega Home Trega Home
Trega Home
Български English Deutsch Русский
Търси
продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти  Новини
»
 Още

»
 Още


Уеб дизайн
ВЕРИГИ   начало » продукти

Вериги

 

          

   

 

   

 

   • задвижващи вериги:                  
    - втулко ролкови
     - зъбни вериги
   • товароподемни
   • теглителни вериги
     - пластинчати втулкови вериги
   • принадлежности

 водачи за ролкови вериги
 обтегач за ролкови вериги
 верижни колела

 

ВТУЛКОВО РОЛКОВИ ВЕРИГИ ISO 606, ANSI B29.1, DIN 8187

Едноредни ролкови вериги

DIN_ISO  NO. 

 Стъпка

Диаме-тър на ролката

 

Вътрешна ширина

Диаме-тър на остта

Дължина на остта 

Височина на планките 

Издърж-ливост на опън 

Постиг-ната средна издърж-ливост на опън 

Тегло на метър 

 

t

d1 max 

b1 min 

d2  

a1

Lc max 

b2

Q min 

Q0 

q 

 

mm 

mm 

Mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

KN 

KN 

kg/m 

04B-1 

6

4

2.8

1.85

6.8

7.8

5

3

3.4

0.11

05B-1 

8

5

3

2.31

8

8.9

7.11

5

5.7

0.2

*06B-1 

9.525

6.35

5.72

3.28

13.2

14.2

8.2

9

10.2

0.41

08B-1 

12.7

8.51

7.75

4.45

16.7

18

11.8

18

19.1

0.69

10B-1 

15.875

10.16

9.65

5.08

19.6

21

14.7

22.4

26.5

0.93

12B-1 

19.05

12.07

11.68

5.72

22.5

24

16.1

29

32.2

1.15

16B-1 

25.4

15.88

17.02

8.28

36

37.2

21.05

60

70.4

2.71

20B-1 

31.75

19.05

19.56

10.19

41.1

44.7

26.31

95

101.5

3.7

24B-1 

38.1

25.4

25.4

14.63

53.3

57.5

33.3

160

174

7.1

28B-1 

44.45

27.94

30.99

15.9

64.8

69.5

36.9

200

213.9

8.5

32B-1 

50.8

29.21

30.99

17.81

66.2

71

42.1

250

267.5

10.25

40B-1 

63.5

39.37

38.1

22.89

82.2

89.2

52.96

355

379.9

16.35

48B-1 

76.2

48.26

45.72

29.24

99.1

107

63.8

560

599

25

Двуредни ролкови вериги

DIN ISO NO. 

Стъпка 

Диаме-тър на ролката

Вътрешна ширина 

Диаме-тър на остта

Дължина на остта 

Висо-чина на план-ките 

Trans-verse pitch 

Издърж-ливост на опън 

Постиг-ната средна издърж-ливост на опън 

Тегло на метър 

t

d1 max 

b1 min 

d2

a1

Lc max 

b2

Pt 

Q min 

Q0 

q 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

KN 

KN 

kg/m 

05B-2 

8

5

3

2.31

13.9

14.5

7.11

5.64

7.8

10.4

0.33

*06B-2 

9.525

6.35

5.72

3.28

23.5

24.5

8.2

10.24

16.9

17.7

0.77

08B-2 

12.7

8.51

7.75

4.45

31

32.1

11.8

13.92

32

37.3

1.34

10B-2 

15.875

10.16

9.65

5.08

36.2

37.5

14.7

16.59

44.5

54.2

1.84

12B-2 

19.05

12.07

11.68

5.72

42.1

43.6

16.1

19.46

57.8

65.7

2.31

16B-2 

25.4

15.88

17.02

8.28

67.5

69.1

21.05

31.88

106

124.6

5.42

20B-2 

31.75

19.05

19.56

10.19

77.2

80.9

26.3

36.45

170

210

7.2

24B-2 

38.1

25.4

25.4

14.63

101.6

105.9

33.3

48.36

280

304.5

13.4

28B-2 

44.45

27.94

30.99

15.9

124.1

129.1

36.9

59.56

360

385.3

16.6

32B-2 

50.8

29.21

30.99

17.81

124.6

129.6

42.1

58.55

450

477

21

40B-2 

63.5

39.37

38.1

22.89

154.5

161.5

52.96

72.29

630

667.5

32

48B-2 

76.2

48.26

45.72

29.24

190.4

198.2

63.8

91.21

1000

1060.2

50

 

Триредни ролкови вериги

 

Стъпка

Диаме-тър на ролката

Вътрешна ширина

Диаме-тър на остта

Дължина на остта 

Висо-чина на план-ките 

Trans-verse pitch 

Издърж-ливост на опън 

Постиг-ната

Тегло на метър 

DIN ISO NO. 

средна издърж-ливост на опън 

 

t

d1 max 

b1 min 

d2 

a1

Lc max 

b2 

Pt 

Q min 

Q0 

q 

 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

KN 

KN 

kg/m 

05B-3 

8

5

3

2.31

19.5

20.2

7.11

5.64

11.1

13.6

0.48

*06B-3 

9.525

6.35

5.72

3.28

33.8

33.9

8.2

10.24

24.9

29.8

1.16

08B-3 

12.7

8.51

7.75

4.45

44.9

46.05

11.8

13.92

47.5

50.1

2.03

10B-3 

15.875

10.16

9.65

5.08

52.8

54.1

14.7

16.59

66.7

79.5

2.77

12B-3 

19.05

12.07

11.68

5.72

61.65

63.2

16.1

19.46

86.7

101.9

3.46

16B-3 

25.4

15.88

17.02

8.28

99.4

101

21.05

31.88

160

188

8.13

20B-3 

31.75

19.05

19.56

10.19

114.2

117.9

26.3

36.45

250

266.4

10.82

24B-3 

38.1

25.4

25.4

14.63

105.1

154.6

33.2

48.36

425

462.2

20.1

28B-3 

44.45

27.94

30.99

15.9

184.2

188.7

36.9

59.56

530

561.9

24.92

32B-1 

50.8

29.21

30.99

17.81

183.2

188.2

42.1

58.55

670

710.2

31.56

40B-3 

63.5

39.37

38.1

22.89

226.8

233.8

52.96

72.29

950

1007.2

48.1

48B-3 

76.2

48.26

45.72

29.24

281.6

289.4

63.8

91.21

1500

1590

75

 

Верижни предавки
      Верижните предавки работят на принципа на зацепването. Предават движение между два или повече валове с успоредни оси. Верижните колела се обхващат от гъвкав елемент – верига, състояща се от съединени шарнирни звена, осигуряващи гъвкавостта на веригата. Средната стойност на предавателното отношение i е равна на броя на зъбите z на колелата. Елементите на верижната предавка са – верига, верижно колело и опъващо устройство.
Вериги – най-голямо разпространение на веригите използващи се във верижните предавки имат: ролковите, зъбните и преводни вериги.
      При втулко-ролковата верига втулката е неподвижно свързана с вътрешните пластини и движението е между втулката и оста. Ролката намалява триенето и износването във веригата и се използва  за скорости на движение на веригата до 15m/s. Зъбните вериги работят по-плавно и безшумно. Използват се при скорости до 35m/s. Състоят се от пластини,  шарнирно свързани помежду си. Пластините имат оформени зъби, които се зацепват със зъбите на верижното колело, като влизат плътно в междузъбията.
      Втулковите вериги са изградени от оси, свърза ни чрез вътрешни  и външни пластини. Върху осите са монтирани втулки. Външните пластини са занитени към осите,а вътрешните са монтирани в/у осите с възможност за завъртане.
Най-важния геометричен параметър на веригата е стъпката р. Обикновено преводните вериги имат стандартизирана стъпка в цолове, а товароподемните и теглителните в милиметри.
      Верижно колело – конструкцията на верижните колела зависи от вида на веригата. Геометричните параметри на верижните зъбни колела са стандартизирани. Основния диаметър на верижното зъбно колело е делителния му диаметър, който е диаметъра на окръжността по която се разполагат центровете на осите, когато веригата е зацепена за колелото. Той се определя то стъпката р и от броя на зъбите z. Верижните колела се различават по работния профил на зъба. При зъбните вериги винаги профилът е линеен. При ролковите, втулковите и пластинковите вериги зъбите се оформят така че допускат влизане и излизане на ставите на веригите от зацепване и същевременно да осигуряват сигурен контакт между веригата и верижното колело.
Картер – служи за предпазване на веригата от външно влияние, за съхраняване на мазилно вещество. Вътрешните размери на картера трябва да осигуряват провисване на веригата.
Опъващо устройство – поради износването на ставите на веригата стъпката и непрекъснато нараства, което води до повишаване на вътрешните динамични сили и шума в процеса на работа и задълбочаване на процеса на износване на ставите, затова използва устройство за опъване на веригата.

Предимства на верижните предавки пред останалите
      Предаване на движение на значителни разстояния - от един задвижващ вал, могат да се задвижват няколко вала с една верига, в зависимост от разположението, някои от валовете може да се върти в обрат на посока на задвижващия
по-малко натоварване на валовете и лагерите в сравнение с ремъчните.
Висок к.п.д. (0,94-0,98)
голяма трайност на веригата в сравнение с ремъка.
Недостатъци:

 • динамични натоварвания на веригата и верижните колела;
 • необходимост от точно установяване на верижни те колела; - необходимост от периодично регулира не, поради износването на елементите на веригата;
 • висока парична стойност

      Верижните предавки се използват като силови – за големи мощности до 3500 kW, също и в транспортното и химическото машиностроене, в металорежещите и др. устройства.

 

Инструменти за ролкови вериги

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Формуляр за запитване

Размери на веригата (мм):

Стъпка t

Диаметър на ролката d1

Височина на ролката b1

Допълнителни пояснения :

Търсено количество:

Данни за клиента:

Фирма:

*Име, Фамилия:

Длъжност:

телефон (код и номер):

факс:

*e-mail:

пощенски адрес:

*град

община

пощенски код

улица, No, ет., ап.

  

Допълнителна информация :


   
   

 

продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти
      © Трега ООД   |   4001, Пловдив, ул."Атон" № 20   |   trega@plov.net