Trega Home Trega Home
Trega Home
Български English Deutsch Русский
Търси
продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти  Новини
»
 Още

»
 Още


Уеб дизайн
ЗВЕЗДОГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ   начало » продукти

Предлаганите от нас ключовете са изработени от висококачествена хром-ванадиева стомана. Те се предлагат в два варианта: хромирани ключове с полирани глави или само хромирани.
Ключовете са функционални с голяма стабилност и дълъг живот.

Звездогаечен ключ

 • материал: хром-ванадиум
 • хромирани
 • полирани глави
 • твърдост DIN 899
 • защита от корозия DIN EN 12540
 • Стандарт: DIN 3113 ISO 7738

mm.  L  B2  B1  A2  A1 тегло
 6  100  10.4  14.5  5  3.5  13
 7  109  11.5  16.5  5.8  3.9  17
 8  119  13.2  18.5  6.9  3.9  23
 9  123  14.3  21  7.3  4  28
 10  128  15.9  23  7.5  4.2  33
 11  135  17.8  24.5  8  4.5  35
 12  139  19.4  26.5  8.5  4.7  45
 13  150  20.4  29.5  8.5  5.2  60
 14  160  22  31.5  9  5.2  68
 15  170  23.2  33.5  9.5  5.7  83
 16  180  24.8  36  10.5  6.2  100
 17  190  26.1  38  10.5  6.7  123
 18  200  27.7  40  11  7.2  144
 19  210  29.3  42  12  7.2  165
 20  220  31  44  12.5  7.7  190
 21  230  32.6  45.5  13  8.2  214
 22  247  34.1  46.5  13  8.2  230
 23  250  35.7  50.5  13  8.2  263
 24  266  37.3  52.5  14  8.5  297
 25  270  39  54.5  14.5  8.5  327
 26  275  40.1  56  15  8.5  343
 27  292  41.6  57.5  15  9  380
 28  296  43.2  59.5  15.5  9  426
 29  300  44.9  61.5  16  9.5  460
 30  323  46.5  63.5  16  10  502
 32  343  49  68  16.5  10.5  590
 35  400  54  78.8  20  13.6  1160
 36  400  54.5  79.5  20  13.5  1152
 38  400  54  78.8  20  14.6  1145
 41  420  62  86.8  21  14.6  1510
 46  440  69  94  23  16  1790
 50  480  75  103  24  17  2110
 1/4"  100  10.4  14.5  5  3.5  13
 9/32"  109  16.5  11.5  3.9  5.8  17
 5/16"  119  13.2  18.5  6.9  3.9  23
 11/32"  123  21  14.3  4  7.3  28
 3/8"  128  14.3  21  7.3  4  26
 7/16"  135  17.8  24.5  8  4.5  38
 1/2"  150  20.4  29.5  8.5  5.2  57
 9/16"  160  22  31.5  9  5.2  70
 5/8"  180  24.8  36  10.5  6.2  103
 11/16"  190  26.1  38  10.5  6.7  123
 3/4"  210  29.3  42  12  7.2  159
 13/16"  230  32.6  45.5  13  8.2  216
 7/8"  247  34.1  46.5  13  8.2  230
 15/16"  266  37.3  52.5  14  8.5  300
 1"  270  39  54.5  14.5  8.5  325
 1.1/16"  292  41.6  57.5  15  9  374
 1.1/8"  296  43.2  59.5  15.5  9  416
 1.1/4"  343  49  68  16.5  10.5  592
 1.5/16"  343  49  68  16.5  10.5  585
 1.3/8"  400  53.5  78.8  20  13.6  1160
 1.7/16"  400  53.5  78.8  20  13.6  1150
 1.1/2"  400  53.5  78.8  20  13.6  1145
 1.5/8"  420  62  86.8  21  14.6  1508
 1.11/16"  420  62  86.8  21  14.6  1505
 1.3/4"  440  69  94  23  16  1840
 1.13/16"  440  69  94  23  16  1740
 1.7/8"  440  69  94  23  16  1690
 2"  460  75  103  24  17  2060

 

Звездогаечен ключ - удължен

 • материал: хром-ванадиум
 • хромирани
 • полирани глави
 • твърдост DIN 899
 • защита от корозия DIN EN 12540
 • Стандарт: DIN 3113 ISO 7738

мм.  L  B2  B1  A2  A1 тегло
 6  119  10.4  14.5  5  3.5  16
 7  129  11.5  16.5  5.8  3.9  21
 8  141  13.2  18.5  6.9  3.9  28
 9  152  14.3  21  7.3  4  33
 10  163  15.9  23  7.5  4.2  42
 11  176  17.8  24.5  8  4.5  47
 12  186  19.4  26.5  8.5  4.7  58
 13  199  20.4  29.5  8.5  5.2  70
 14  210  22  31.5  9  5.2  84
 15  222  23.2  33.5  9.5  5.7  104
 16  234  24.8  36  10.5  6.2  128
 17  245  26.1  38  10.5  6.7  149
 18  257  27.7  40  1  7.2  172
 19  268  29.3  42  12  7.2  189
 20  280  31  44  12.5  7.7  226
 21  291  32.6  45.5  13  8.2  246
 22  303  34.1  46.5  13  8.2  272
 23  314  35.7  50.5  13  8.2  312
 24  330  37.3  52.5  14  8.5  353
 25  337  39  54.5  14.5  8.5  385
 26  349  40.1  56  15  8.5  421
 27  360  41.6  57.5  15  9  462
 28  373  43.2  59.5  15.5  9  516
 29  383  44.9  61.5  16  9.5  567
 30  395  46.5  63.5  16  10  600
 32  416  49  68  16.5  10.5  757
 35  500  53.5  78.8  20  13.6  1445
 36  500  53.5  78.8  20  13.6  1370
 38  515  58  82.8  20.5  14.1  1650
 41  540  62  86.8  21  14.6  1970
 46  560  69  94  23  16  2300
 50  580  75  103  24  17  2700
 1/4"  119  10.4  14.5  5  3.5  16
 5/16"  142  13.2  18.5  6.9  3.9  28
 3/8"  153  14.3  21  7.3  4  33
 7/16"  176  17.8  24.5  8  4.5  47
 1/2"  199  20.4  29.5  8.5  5.2  70
 9/16"  211  22  31.5  9  5.2  84
 5/8"  234  24.8  36  10.5  6.2  128
 11/16"  245  26.1  38  10.5  6.7  149
 3/4"  268  29.3  42  12  7.2  189
 13/16"  291  32.6  45.5  13  8.2  246
 7/8"  303  34.1  46.5  13  8.2  272
 15/16"  330  37.3  52.5  14  8.5  353
 1"  337  39  54.5  14.5  8.5  385
 1.1/16"  360  41.6  57.5  15  9  462
 1.1/8"  372  43.2  59.5  15.5  9  516
 1.1/4"  417  49  68  16.5  10.5  757
 1.5/16"  417  49  68  16.5  10.5  750
 1.3/8"  500  53.5  78.8  20  13.6  1450
 1.7/16"  500  53.5  78.8  20  13.6  1365
 1.1/2"  500  53.5  78.8  20  13.6  1360
 1.5/8"  540  62  86.8  21  14.6  1968
 1.11/16"  540  62  86.8  21  14.6  1965
 1.3/4"  560  69  94  23  16  2350
 1.13/16"  560  69  94  23  16  2250
 1.7/8"  560  69  94  23  16  2200
 2"  580  75  103  24  17  2600

 

Ключ гаечен - лула

 • материал: хром-ванадиум
 • хромирани
 • полирани глави
 • твърдост DIN 899
 • защита от корозия DIN EN 12540

мм.  L  B2  B1  A2  A1 тегло
 6  113  11  14.5  5  3.5  16
 7  126  12  16.5  5.8  3.8  21
 8  132  14  18.5  6.9  3.8  28
 9  145  15  21  7.3  4  33
 10  157  17  23  7.5  4  42
 11  170  18  24.5  8  4.5  47
 12  176  20  26  8.5  4.7  58
 13  189  20.5  29  8.5  5  70
 14  202  22  31  9  5  84
 15  209  23.5  33  9.5  5.5  104
 16  221  25  35.5  10.5  6  135
 17  228  26  37.5  10.5  6.5  149
 18  247  27.5  39.5  11  7  170
 19  259  29.5  41.5  12  7  189
 20  265  31  43.5  12.5  7.5  210
 21  275  32.5  45  13  8  240
 22  286  34  46  13  8  272
 23  296  36  50  13.5  8  300
 24  311  37.5  52  14  8.5  350
 25  318  39  54  14.5  8.5  377
 26  329  40  55  15  8.5  420
 27  340  41.5  56.5  15  9  460
 28  351  43  58.5  15.5  9  520
 29  363  45  60  16  9.5  570
 30  373  46  62  16.5  10.5  630
 32  394  49  67  16.5  11  680

 

Звездогаечен ключ тип тресчотка

 • материал: хром-ванадиум
 • изцяло закалени
 • 72 зъба; 5 градуса работен ъгъл
 • момента на затягане е по-висок от предвидения

мм.  L  B2  B1  A2  A1 тегло
 8  144  17.5  18  7.7  4.5  50
 9  150  21  20.1  8  4.7  68
 10  157  21  22.5  8  5.3  70
 11  165  22.5  24.8  9  5.7  75
 12  172  25  26.5  9  6  110
 13  182  25  27.5  9  6.7  110
 14  189  27.5  31  9  7.1  130
 15  202  27.5  32.5  9  7.5  140
 16  216  30.5  34  10.5  7.8  221
 17  226  30.5  37  10.5  8.1  220
 18  237  33.5  38.5  11.5  8.3  261
 19  248  33.5  41  11.5  8.5  260
 20  251  42  41.8  12.2  9.2  305
 21  259  42  43.9  12.2  9.2  320
 22  267  42  46  12.2  9.2  335
 24  315  47  50.1  14.2  10.2  480

Ключ лула

 • материал: хром-ванадиум
 • хромирани
 • полирани глави
 • твърдост DIN 899
 • защита от корозия DIN EN 12540
 • Стандарт: DIN 838 ISO 10104

mm.  L  B1  B2  A1  A2 тегло
 5 x 7  145  9.5  11.8  5.5  6  30
 5.5 x 7  145  9.5  11.8  5.5  6  30
 6 x 7  178  10.3  11.8  5.5  6.1  46
 8 x 9  190  13.3  14.8  6.7  7.3  62
 8 x 10  166  13.3  16  6  8  51
 9 x 11  182  14.1  16.7  7  9  67
 10 x 11  205  16.3  17.8  7.9  8.4  85
 10 x 12  210  16.3  19.3  7.9  9  89
 11 x 12  205  16.7  17.7  9  9  97
 12 x 13  220  19.3  20.9  9  9.5  105
 12 x 14  205  17.7  20.3  9  10  97
 13 x 15  235  20.8  23.3  9.5  10.5  132
 13 x 16  256  19.1  23.4  10.5  11  170
 13 x 17  258  20.8  26.3  9.5  11.5  172
 14 x 15  235  22.3  23.3  10  10.5  146
 14 x 17  257  20.5  24.3  10  12  170
 16 x 17  258  25.3  26.3  11  11.5  190
 16 x 18  259  23.6  26.5  11  12  205
 17 x 19  270  26.3  29.2  11.4  12.4  224
 18 x 19  270  28.2  29.2  11.9  12.4  221
 18 x 21  290  28.2  32.2  11.9  13.3  324
 19 x 22  293  29.2  34.2  12.4  13.7  346
 20 x 22  295  31.2  34.2  12.8  13.7  313
 21 x 23  305  32.2  36.2  13.3  13.3  350
 22 x 24  315  34.2  37.2  13.7  13.7  367
 24 x 26  325  37.2  40.2  14.6  14.6  461
 24 x 27  325  37.2  41.2  14.6  14.6  447
 25 x 28  335  39.2  43.2  15  15  513
 27 x 29  335  41.2  44.2  15.8  15.8  605
 27 x 30  360  39.2  43.4  15  15  643
 27 x 32  360  41.2  48.2  15.8  15.8  676
 30 x 32  370  45.2  48.2  17  17  712
 30 x 34  366  43.5  48  15  15  629
 30 x 36  395  43.5  48.8  15  18  730
 32 x 36  410  48.2  54.2  17.8  19.4  750
 36 x 41  450  49  57  19  21  945
 41 x 46  472  57  62  21  23  1400
 7/32" x 15/64"  145  9.5  11.8  5.5  6.0  30
 1/4" x 5/16"  178  10.3  11.8  5.5  6.1  44
 5/16" x 3/8"  190  13.3  14.8  6.7  7.3  51
 11/32" x 13/32"  182  14.1  16.7  7.9  8.4  85
 3/8" x 7/16"  205  16.3  17.8  7.9  8.4  85
 7/16" x 1/2"  205  16.7  17.7  9  9  91
 1/2" x 9/16"  205  17.7  20.3  9  10  97
 9/16" x 5/8"  235  22.3  23.3  10  10.5  134
 5/8" x 11/16"  258  25.3  26.3  11  11.5  196
 11/16" x 3/4"  270  26.3  29.3  11.4  12.4  247
 13/16" x 7/8"  295  31.2  34.2  12.8  13.7  362
 15/16" x 1''  325  37.2  40.2  14.6  15.4  487
 1'' x 1.1/8"  335  39.2  43.2  15  16.2  563
 1.1/16" x 1.1/4"  360  41.2  48.2  15.8  17.8  693

 

Ключ звезда прав

 • материал: хром-ванадиум
 • хромирани
 • полирани глави
 • твърдост DIN 899
 • защита от корозия DIN EN 12540

мм.  L  B1  B2  A тегло
 6 x 7  97  10  11.3  4.6  11
 8 x 9  112  12.7  14  5.6  18
 10 x 11  132  15.6  16.5  6.6  29
 12 x 13  147  18  19  7.6  42
 13 x 17  167  20.5  21.5  7.6  52
 14 x 15  162  20.5  21.5  7.6  57
 16 x 17  172  23.2  24.2  8.6  81
 18 x 19  186  25.9  27.4  9.6  104
 20 x 22  206  28.9  31.8  11  150
 21 x 23  231  29.9  32.9  11.2  176
 22 x 24  231  29.9  32.9  11.2  170
 24 x 26  258  34.8  37.3  11.5  238
 24 x 27  258  34.8  37.3  11.5  238
 25 x 28  286  36  40.3  12.5  311
 27 x 29  298  38.8  41.8  13  341
 27 x 30  298  38.8  41.8  13  355
 30 x 32  318  42.7  45.2  13.5  425
 36 x 41  350  50  58  15  900

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

 


   
   

 

продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти
      © Трега ООД   |   4001, Пловдив, ул."Атон" № 20   |   trega@plov.net