Trega Home Trega Home
Trega Home
Български English Deutsch Русский
Търси
продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти  Новини
»
 Още

»
 Още


Уеб дизайн
ВОДОМЕРИ   начало » продукти

Водомери крилчати, едноструйни и с мокър брояч
"Стрелкови, ролков и комбиниран"
"За студена и топла вода"
Въртеливо движение на турбинката се предава на часовниковия механизъм посредством зъбна предавка.
Монтират се само хоризонтално.
Броячите с ролки улесняват отчитането.

  ВБ 3м3 ВБ 5м3
Номинален дебит м3 1,5 2,5
Номинален диаметър, мм 15 20
Дължина на корпуса, мм 110 130
Резба на съединителите 1/2” 3/4”
Тегло, кг 0,52 1,2
Температура на водата, Со 40;90 40;90
Начин на отчитане Ролково Стрелково
Комбинирано
Клас на точност В.Н. В.Н.

 

Водомери крилчати многоструйни с мокър и със сух брояч
"Стрелкови, ролков и комбиниран"
" За студена и топла вода"
Конструкцията осигурява висока чувствителност и по-широк обхват на измерване.
Монтират се само хоризонтално.
Водомерите 10 м3/ч. са подходящи за по-големи консуматори на вода. Предлага се и вариант с едностранно фланцово присъединение.

  BC 10м3 BC 12м3 BC 20м3
Номинален 5 6 10
дебит м3
Номинален 30 32 40
диаметър, мм
Дължина на 190,  260 190,  260 260
корпуса, мм
Резба на 1” 11/4 11/2”
съединителите
Тегло, кг 2,3 2,5 4.700
Температура 40;90 40;90 40;90
на водата, Со
Начин на Ролки Ролки Ролки
отчитане Стрелки Стрелки Стрелки
  Комби- Комби- Комби-
  нирани нирани нирани
Клас на В.Н. А.Н. В.Н. А.Н. В.Н. А.Н.
точност

 

Водомери турбинни "Волтманови" За студена и топла вода
Ф 50 и Ф 100 Филтри
Подходящ за големи жилищни, административни и промишлени сгради.
Присъединяването им към тръбопровода е флангово и работят само в хоризонтално положение.
Пред водомера се монтира филтър.

Водомери ВВ ф50 ВВ ф100
Номинален дебит 15 75
м3
Максимален дебит м3 30 150
Номинален диаметър, мм 50 100
Дължина на корпуса, мм 270 360
Температура на водата, Со 40;90 40;90
Начин на отчитане Стрелки Стрелки
Ролки Ролки
Клас на точност В.Н В.Н
Филтри ф50 ф100
Тегло, кг 26 51

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:


   
   

 

продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти
      © Трега ООД   |   4001, Пловдив, ул."Атон" № 20   |   trega@plov.net