Trega Home Trega Home
Trega Home
Български English Deutsch Русский
Търси
продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти  Новини
»
 Още

»
 Още


Уеб дизайн
ОГНЕЗАЩИТНИ БОИ   начало » продукти

Огнезащитни бои за метални конструкции,

кабели и дърво за 60, 45 и 30 минути

  • запазват якостните качества на повърхностите, върху които са нанесени в условия на пожар за определен период от време;
  • образуват покритие, което набъбва многократно, като образува топлинноустойчив, невъзпламеним слой, който действа изолиращо и не променя експлоатационните качества на материалите;
  • техническите им данни отговарят на изискванията, поставени от Национална служба за пожарна и аварийна безопасност;
  • разрешени и съгласувани от Министерство на Регионално Развитие и Благоустройство, Министерство на Здравеопазването, Национална Служба за Пожарна и Аварийна Безопасност
  • не натоварват допълнително стоманени конструкции, кабелни инсталации и конструктивни елементи, оформящи вътрешните обеми в сградите;
  • бързина на полагане - чрез безвъздушно спрейване;
  • естетичен вид - декоративно оцветяване, чрез богатия избор на повърхностни покрития.

“ЛАКОТЕРМ”® ВС-21 боя за повърхностна огнезащита

за ефективна огнезащита на кабели и дърво

Предназначена е за повърхностна огнезащита на кабели по единично или в снопове, използвани в закрити помещения с неагресивна среда. Боята се характеризира с много добра еластичност и адхезия към кабелната изолация. “Лакотерм ВС-21”® е ефективно средство за огнезащита на дърво и дървени повърхности /талашит, шперплат, ПДЧ/. Обработените с огнезащитната боя дървени повърхности се отнасят към групата на трудно горимите материали. "Лакотерм ВС-21" ®  се използва в закрити сухи помещения, като театри, кина, училища, музей и други обществени здания, не се прилага върху подложени на механичен стрес строителни /структурни/ части, като врати, стълбища и мебели. При приложение в среда с повишена влажност /по-висока от 70%/ и с декоративни цели е необходимо полагане на повърхностно покритие от типа ХС, т.е. фасадна боя тип ХС-140 или емайллак ХС-12 /на “Лакпром”®АД/. Опаковки: 25 кг

Стоманени конструкции

Дебелина на сухия слой “Лакотерм ВС-21"® 

  /mm/

Условен разход “Лакотерм ВС-21"®   

g /кв.m

Повърхностно покритие ХС разход g/кв.m

НА КАБЕЛИ

0,8 mm

1930

140

1,1 mm

2635

 

ОГНЕЗАЩИТА

Загуба на маса %

Условен разход  g/кв.m

Повърхностно покритие ХС разход g/кв.m

Дърво и дървени повърхности

До 9%

450

100

 

“НОВОТЕРМ”® композиция, огнезащитна  изолираща

за ефективна огнезащита на метал и дърво


Предназначена е за огнезащита на носещи стоманени конструкции / колони, греди/, дърво и дървени повърхности/талашит, шперплат, плочи от дървени частици-ПДЧ/, експлоатирани в среда с повишена пожароопастност. За вътрешно приложение, за работа в затворени, сухи помещения като театри, кина, училища, магазини, музеи и други обществени заведения. За външно приложение, продължително въздействие на влажност по-висока от 80%, механични замърсявания и декорация е задължително полагане фасадна боя от типа ХС в желан цвят. Огнезащитната боя не се прилага към строителни /структурни/ части, които са подложени на значителен механичен стрес като мебели, дървени стълбища, врати и други. Опаковки: 3.7 кг, 24 кг

Стоманени конструкции

Граница на пожароустойчивост (минути)

Дебелина на сухия слой “Стоптерм” , mm

Условен разход g/кв.m

НрА фактор ≤ 139,3м –1

31

1,369

2724

НрА фактор ≤ 139,3м –1

49

1,510

2940

Дървени повърхности

Загуба на маса %

Условен разход (г/кв.м)

Повърхностно покритие XC - 140 (г/квм)

До 9%

500

100

 

“СТОПТЕРМ” водоразредима огнезащитна изолираща композиция
за ефективна огнезащита на метал и дърво


Предназначена е за осигуряване на ефективна противопожарна защита на носещи стоманени конструкции и елементи /колони, греди, трегери/. Обработените със “СТОПТЕРМ” дърво и дървени повърхности се отнасят към групата на трудногоримите материали. Прилага се към неносещи дървени строителни изделия и елементи - ламперии, мебелни дъна, тгеатрални декори. Изолиращата компоцзиция е предназначена за вътрешно приложение, за работа в затворени и сухи помещения като хотели, театри, кина, училища, музей и други обществени заведения. За външно приложение, продължително въздействие на влажност по-висока от 70%, механични замърсявания и декорация е задължително полагане фасадна боя от типа ХС в желан цвят. Опаковки: 7 кг, 15 кг, 24 кг

Стоманени конструкции

Граница на пожароустойчивост (минути)

Дебелина на сухия слой “Стоптерм” , mm

Условен разход g/кв.m

НрА фактор ≤ 139,3м –1

31

1,369

2724

НрА фактор ≤ 139,3м –1

49

1,510

2940

 

Дървени повърхности

Загуба на маса %

Условен разход /g/кв.m/

До 4.88%

450


   
   

 

продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти
      © Трега ООД   |   4001, Пловдив, ул."Атон" № 20   |   trega@plov.net