Trega Home Trega Home
Trega Home
Български English Deutsch Русский
Търси
продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти  Новини
»
 Още

»
 Още


Уеб дизайн
УРЕДИ ЗА КОНТРОЛ
И ТЕСТВАНЕ НА
ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ  
начало » продукти

 

Преди да бъдат пуснати в експлоатация, електрическите машини могат да бъдат подложени на редица прегледи и изпитвания, целта на които е да се провери изправността на машината след монтажа, нейната годност за пускане в действие, а също така да се oткрият някои дефекти вследствие на некачествено изработване, неправилно съхранение и монтиране.

Измерване на изолационното съпротивление

Измерването на изолационното съпротивеление спрямо маса и между отделните електрически несвързани части на намотките на ел. машини се извършва с цел да се оцени общото състояние на изолацията, степента на нейното овлажняване и замърсяване.

По този начин не могат качествено да се открият отделни местни дефекти, които през време на работата могат да станат причина за пробив в изолацията.

Съпротивлението на изолацията се измерва през време на монтажа, преди пускането на машината и при профилактичните изпитвания.

Освен изолацията на намотките трябва да се провери и изолацията на лагерите, маслопроводите, стягащите болтове на пакета, заложените термодатчици и др.

Стойността на изолационното съпротивление зависи от редица фактори: размерите на изолацията, температурата, степента на овлажняване, повърхностното замърсяване и други.

Не е възможно да се направи правилна оценка на състоянието на изолацията само по изолационното съпротивление. Въпреки това в много случаи изолационното съпротивление се измерва с цел да се определи дали не се намира под известна стойност, приета за минимално допустима при включването на машините.

Основен метод за оценяване състоянието на изолацията се явява методът на сравнението на измервания с тези, извършени по-рано, както и на измерванията на различните фази. От тези данни може изключително точно да определи, дали евентуалните промени в изолационното съпротивление се дължат на замърсяване, овлажняване и др. или е причинено от значителен дефект в изолацията.

Измерване на изолацията с повишено напрежение

Изолацията между намотката и маса и между отделните фази се изпитва с повишено напрежение, за да се установи дали притежава необходимата електрическа якост. За тази цел се използува променливо синусоидално напрежение с промиш­лена честота (50 хц) или постоянно напрежение. Изпитването на изолацията с повишено напрежение е един от най-важните и ефикасни методи, с които се установява нейната годност за пускане в експлоатация.

Главното достойнство на изпитването с напрежение с про­мишлена честота е съответствието на условията на изпитване с работните условия — и в двата случая на изолацията въз­действува синусоидално напрежение с една и съща честота. Поради това може да се очаква, че разпределението на напре­жението в изолацията и характерът на пробива (ако изолацията не издържи) при изпитването ще бъдат такива, каквито са при работа на машината, и следователно при изпитването изолацията може да бъде пробита в най-слабото място с оглед въздействието на работното напрежение.

Изпитването с повишено напрежение дава възможност да се открият съсредоточени дефекти в изолацията (пукнатини, наранявания и др.), което обаче е свързано с разрушаване на изолацията в мястото на дефекта.

При превозването и съхранението на машините в тяхната изолация могат да се появят повреди. Поради това след монтажа е необходимо да се извърши проверовачно изпитване и сравняване с нормите на изолацията по начин описан в съответните стандарти. Това изпитване е задължително при турбогенераторите, хидрогенераторите и синхронните компенсатори, а при останалите машини се извършва според желанието на клиента.

Измерване съпротивлението на намотките

Съпротивлението на намотките на ел. двигатели и други ел.машини в практически студено състояние може да се измери след монтажа им с цел да се провери симетрията на отделните фази, състоянието на съединенията и спойките, да се открият междунавивкови съединения.

Съпротивлението на намотките на ел.моторите в студено състояние е необходимо и за определяне на прегряването им при нормален режим. Получените резултати се сравняват с данните от типовите изпитвания на завода-производител и ако разликата между тях е значителна, трябва да се търси причината за измененото съпротивление и да се отстрани. В повечето случаи такава разлика се дължи на лоши спойки и междунавивкови съединения.

 


   
   

 

продукти  |  за нас  |  партньори  |  сертификати  |  полезни връзки  |  контакти
      © Трега ООД   |   4001, Пловдив, ул."Атон" № 20   |   trega@plov.net